SrpskiEnglish

Milojkovic & Perazic - Advokatska kancelarija - Štitimo Vaše interese
Milojković & Perazić - Advokatska kancelarija - Oblasti rada
Milojković & Perazić - Advokatska kancelarija - Oblasti rada
  • Strane investicije
  • Privazacije
  • Preuzimanja i akvizicije
  • Ugovori u privredi(dokumentacija za međunarodnu trgovinu, distribuciju, franšizing, licenciranje i slično)
  • Promet nepokretnosti(zakup, obezbeđenje potraživanja, lizing, projekti finansiranja nepokretnosti, razvoj nepokretnosti, pravne konsultacije u građevinarstvu)
  • bankarsko pravo
  • privredni sporovi, arbitraže i alternativno rešavanje sporova
  • prinudna naplata potraživanja i stečajni postupak
  • radno pravo
  • pravo konkurencije

Advokatska kancelarija M&P pruža usluga zastupanja u administrativnim(upravnim) postupcima, parničnim postupcima, usluge asistencije u pribavljanju ličnih dokumenata (državljanstva, otpusta iz državljanstva, pribavljanje različitih dozvola i saglasnosti, i dr. ).

© 2009 Milojković & Perazić - Advokatska kancelarija
Sva prava zadržana